BBNS logo

Citation

Љиљана Драгосављевић Савин, историчарка, “Дан Града Новог Сада,” ББНС, accessed September 18, 2021, http://view.bbns.rs/items/show/625.
Есеј

Дан Града Новог Сада

Аутор/и: Љиљана Драгосављевић Савин, историчарка

ИЗВОРНИ ОБЈЕКАТ
Кључне речи: Нови Сад, историја, развој града, Петроварадински шанац
Извор: Културни центар Новог Сада
Објављивач: Културни центар Новог Сада
Датум: 31.01.2017
Физички опис: Есеј
ДИГИТАЛНИ ОБЈЕКАТ
Алтернативни назив: Историја Новог Сада
Схема метаподатака: Даблин кор
Унос метаподатака: Културни центар Новог Сада
САДРЖАЈ:
Језик: Српски
Област: Есеј
Опис садржине: Одломак: Чувени социолог Анри Лефевр је сматрао да је град уствари књига. Допуњујући његово мишљење Пол Бланкар је оценио да град представља "пројекцију конкретног друштва". По Бланкару град као изграђени простор уједно представља и "начин бивствовања, заједничког живота и мишљења." Град представља културно јединство "просторне фигуре", "социјалне структуре" и "менталне форме" детерминисане истим временом и простором. "Корен речи град у словенским језицима повезан је са глаголом градити, што указује да је реч о нечему што се не само непрестано гради, већ, пре свега, непрестано мења. Најважнија карактеристика града управо јесте његова променљивост, наравно не само променљивост изгледа већ и односа, хијерархије, система вредности … Град је покретач бржег напредовања, ка будућности, али је и сидро помоћу којег се одржава веза са прошлошћу: изглед одређеног градског пејсажа, зацртан у прошлости, веома често постаје трајан и делом условљава начин живота сваке будуће генерације” Славни мислилац Освалд Шпенглер је историју света поистоветио са историјом градских људи. "Народи, државе, политика и религија, све уметности, све науке почивају на једном профеномену људског бића – граду. Луис Мамфорд констатује да се величина града не мери површином или опсегом зграда, већ мноштвом и бројем становника и њихове моћи. Сада је моћ постала синоним великог броја. 

Прочитајте пун текст есеја ОВДЕ