BBNS logo

Citation

др Саша Марковић, “Српски учитељ у Угарској 1778-1918.,” ББНС, accessed May 18, 2021, http://view.bbns.rs/items/show/615.
Есеј

Српски учитељ у Угарској 1778-1918.

Аутор/и: др Саша Марковић

ИЗВОРНИ ОБЈЕКАТ
Кључне речи: Хабзбуршка монархија, образовање, Теофан Прокоповић, Теодор Јанковић Миријевски, Аврам Мразовић, Срби, Uroš Nestorović, Учитељска школа
Извор: Културни центар Нови Сад
Објављивач: Нема података
Датум: 20.09.2016
Физички опис: Есеј
ДИГИТАЛНИ ОБЈЕКАТ
Алтернативни назив: Нема података
Схема метаподатака: Даблин кор
Унос метаподатака: Нема података
САДРЖАЈ:
Језик: Српски
Област: Нема података
Опис садржине: Одломак: Хабзбуршка монархија је временом, захваљујући одговорној и примереној времену државној политици попримала обличје модерне државе епохе просветитељства. Владари попут Марије Терезије, а потом и њени синови Јосиф и Леополд у периоду од 1740. до 1792. утицали су на свестран друштвени развој државе, а што се огледало и кроз квалитетнији живот поданика. "Сва три владара су се трудила да оснаже и учине ефикаснијом државу и да подигну степен цивилизацијске развијености и животног стандарда становништва". Прокламовани меркантилизам, у аустријској верзији камерлизам, инсистирао је на стварању државног апарата чија је улога требала да буде одлучујућа у креирању оданих поданика. Држави је био потребан поданик који је могао да разуме све комплексније друштвене односе и мотивисани патриота. 

Прочитајте пун текст есеја ОВДЕ