BBNS logo

Виноградарство и винарство Фрушке горе

Трећа страница

 • i

  Путир; Chalice

  • Date
  • 17. век; 17th century
  • Description
  • Путир из манастира Гргетег. Део изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе“.; Chalice from the Grgeteg Monastery. Part of the exhibition "Viticulture and Wine Making of ...  more
   Путир из манастира Гргетег. Део изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе“.; Chalice from the Grgeteg Monastery. Part of the exhibition "Viticulture and Wine Making of Fruška Gora".  less
  • Provider
  • Музеј града Новог Сада; City Museum of Novi Sad
 • i

  Славина за буре; Barrel Tap

  • Date
  • 20. век; 20th century
  • Description
  • Славина за буре. Део изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе“.; Barrel tap. Part of the exhibition "Viticulture and Wine Making of Fruška Gora".
  • Provider
  • Музеј града Новог Сада; City Museum of Novi Sad
 • i

  Жиг за обележавање буради; Stamp for Marking Barrels

  • Date
  • 20. век; 20th century
  • Description
  • Жиг за обележавање буради са грбом и иницијалима. Део изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе“.; Stamp for marking barrels with coat of arms and initials...  more
   Жиг за обележавање буради са грбом и иницијалима. Део изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе“.; Stamp for marking barrels with coat of arms and initials. Part of the exhibition "Viticulture and Wine Making of Fruška Gora".  less
  • Provider
  • Музеј града Новог Сада; City Museum of Novi Sad
 • i

  Чегртаљка – велика; Rattle - Big

  • Date
  • 1895.; 1895
  • Description
  • Чегртаљка – велика. Део изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке горе“.; Rattle - big. Part of the exhibition "Viticulture and Wine Making of Fruška Gora"
  • Provider
  • Музеј града Новог Сада; City Museum of Novi Sad

Напредак и развој виноградарства прекинула је болест винове лозе звана филоксера која се на Фрушкогорју појавила и уништила готово све винограде осамдесетих година 19. века. Иако је обнова винограда после 1890. године била је могућа на више начина, Фрушкогорци су се определили за калемљење на америчкој подлози. То је био и разлог промени сортимента, па се са производње црног грожђа (скадарка) и црних вина прешло на производњу белих сорти (црвена сланкаменка, талијански ризлинг) и белих вина.