slide

Компилација имена извезених на тканини

Credits

Музеј града Новог Сада. http://www.museumns.rs/; Аутор: Душанка Марковић

Изложбом ВЕЗ ПО ПИСМУ – ПИСМО ПО ВЕЗУ настојало се вештом презентацијом музејских предмета упловити у магијски свет везиља, а истовремено омогућити нашим суграђанима да на почетницама, дозидницама, куварицама, пешкирима... ишчитавају још један део културне историје нашег града. А у тој историји пише да су Новосаткиње имале важну улогу у културном развоју Новог Сада, да су помагале морални и просветни напредак подмлатка, нарочито женске деце. Пише да су биле уреднице женских часописа, изложби, да су излагале у Паризу, Прагу, Будиму, да су, попут Савке Суботић и Јулке Радовановић, оснивале женске савезе, задруге и добротворна друштва.