slide

Разгледница Новог Сада. Издавач: Енгел Роза

Credits

Музеј града Новог Сада. http://www.museumns.rs/; Аутор: Љиљана Лазић

Историјско, културно и уметничко лоцирање Новог Сада у оквиру европског простора на крају 19. и почетку 20. века тесно је повезано са појединим културним феноменима који су обликовали живот на континенту. Један од таквих феномена била је и сецесија која се развила у оквиру нових идеја, насталих око 1900. године. Без јединственог имена, па чак и идеологије, тада су широм Европе створени покрети чији је циљ био проналажење нових, ванакадемских начина изражавања у архитектури, уметности, књижевности, филозофији и другим друштвеним дисциплинама. Домаћи назив покрета – сецесија – преузет је из имена бечке групе уметника, па је као и у осталим регионима бивше Монархије, постао термин за стил који се у Новом Саду појавио почетком 20. века. Иако је највише позната и видљива у архитектури града, сецесија је извршила велики утицај на примењену и ликовну уметност, штампарство и издавачку делатност, фотографију и производњу разгледница, а њен дух се осећао и у музици, моди, свакодневном животу појединца и заједнице.