BBNS logo

Нови Сад отворен град - Срби

Матица српска

 • i

  Стара зграда Матице српске, цртеж Јована Табаковића

  Срби 16

 • i

  Матица српска ноћу, Нови Сад

  Срби 17

 • i

  Летопис Матице српске

  Срби 18

Матица српска је најстарија књижевна, културна и научна институција српског народа, основана у Пешти 4/16. фебруара 1826. године. Потреба националне хомогенизације, просвећивања, као и издавања српских књига, били су основни разлози за формирање оваквог Друштва. Непосредни повод за оснивање Матице српске представљала је потреба за преузимањем Сербске летописи (каснијег Летописа Матице српске), најстаријег српског књижевног часописа и тада јединог српског гласила, коме је претило гашење. Књижевно и културно друштво одиграло огромну улогу у процвату науке и културе Срба у Војводини. Матица је 1864. пресељена у Нови Сад.