slide

Др Светозар Милетић, адвокат, политичар, градоначелник Новог Сада

Credits

Др. Бранко Бешлин

Интересовање српских историописаца за прошлост свог народа на простору данашање Војводине односно Јужне Угарске сеже с краја 17. века. Оно је настало не само као резултат културних утицаја у новој средини, него и из реалне потребе да се оправда присуство Срба у Угарској. Први који је на основу историјских извора проучавао прошлост Срба на овом простору био је гроф Ђорђе Бранковић. Као сужањ, у Бечу и Хебу, написао је Славеносрпске хронике (у пет књига) од стварања света до 1705. Трећа књига Рајићеве „Историје разних словенских народа најпре Бугара, Хрвата и Срба“ посвећена је историји Срба у Угарској.

У савременој историјској науци није још одговорено на питање да ли постоји веза између старог словенског становништва у Панонској низији и Срба који данас живе у Војводини.