BBNS logo

Нови Сад отворен град - Словаци

Народна ношња

 • i

  Slowaken, Celarevo

  Словаци 6

 • i

  Slowaken, Hajducica

  Словаци 7

 • i

  Slowaken, Lug

  Словаци 8

 • i

  Slowaken, Aradac

  Словаци 9

У Нови Сад су Словаци долазили из разних села и са собом доносили народну ношњу као део материјалног културног наслеђа. Одећа новосадских Словака постепено се мењала под утицајем средине, док је у потпуности није заменила одећа градског типа.

Ипак, многе занатлије које су се досељавале у градове сачувале су поједина обележја словачке народне ношње, нпр. извезену „предњицу“ кошуље, док су супруге занатлија сачувале сукње са словачким мотивима, али су их носиле уже него на селима. 

Многе жене у граду су након ступања у брак почеле да носе само одећу градског типа.