BBNS logo

Нови Сад отворен град - Словаци

Prve publikacije i izdavaštvo

 • i

  Словаци 18

 • i

  Словаци 19

 • i

  Словаци 20

 • i

  Словаци 21

Године 1902, у Новом Саду почео је да излази из штампе први централни информатор Долноземскý Словáк, који се бавио народним, друштвеним, политичким и културним животом Словака, не само у Новом Саду, већ и на целој словачкој Доњој земљи.Овај часопис основали су и уређивали др Милош Крно и др Људовит Мичатек.

Новине Хлас ľуду од почетка су информисале на словачком језику о политичким, друштвеним, привредним и културним збивањима како у земљи, тако и у иностранству. Године 1970. ова установа почела је да издаје и часопис Взлет за младе људе, у модерној форми и са примереним садржајем. 

Први број је изашао 19. октобра 1944. године у Бачком Петровцу у тиражу од 800 примерак

Из мале редакције никло и издаваштво, захваљујући којем су обновљени и многи други часописи као што је часопис за децу Naše slniečko (касније преименовано у Naši pionieri, Pionieri,Zorňička) и часопис за књижевност и културу Naš život (касније преименован у Новý живот). Сваке године се објављивао Ľudový kalendár (данас Národný kalendár), у периоду од 1952. па све до 1969. године излазио је и илустровани часопис Rozhľady који је излазио месечно, а од 1970. године Поľнохосподáрске розхľадy, који данас чине прилог недељника Хлас ľуду.