slide
Нови Сад отворен град - Словаци
Credits

Завод ѕа културу Војоводине - Словаци

Нови Сад је, поред осталог, могуће окарактерисати и као град из којег се управља, координира и презентује култура Словака који живе у Србији. Овде је седиште знатног броја професионалних установа и институција које брину о томе да словачка култура буде препознатљива у најширим релацијама и да се њене специфичности и особености развијају на најбољи могући начин.

Нови Сад као административно, културно и образовно средиште Војводине привлачно је за многе војвођанске Словаке из разних средина који се ту уписују у средње школе и факултете или долазе због посла. На Новосадском универзитету данас студира и ради значајан број студената и високошколских педагога из редова војвођанских Словака који се својом делатношћу истичу и у ширем српском контексту.