BBNS logo

Нови Сад отворен град - Мађари

Прве публикације и грађанска удружења

 • i

  Авангарде магазин Ут-Пут 1922

  Мађари 10

 • i

  Припадници мађарске буржоаских казина

  Мађари 11

 • i

  Први лист на мађарском језику

  Мађари 12

Након нешто раније појаве српских и немачких листова, појављују се и локални листови на мађарском језику 1875 лист Úјвидек (Нови Сад), потом Úјвидéки Хíрлап (Новосадски весник) 1891, као и Úјвидеки Сзíнхáз (
Новосадско Позориште) и Тхалиа, а као лист намењен деци Месевилáг
(Свет бајки). 1875. године формирају се прва грађанска удружења, Мађарска
грађанска касина (Магyар полгáри цасино), Мађарски народни читалачки круг (Нéпи
олвасóкöр) 1879. године. Од 1902. године Новосадске занатлије и земљорадници
окупљали су се око Новосадског католичког читалачког круга.