BBNS logo

Нови Сад отворен град - Мађари

Насељавање

 • i

  Der Hauptplatz mit red alten katholischen Kirche

  Мађари 7

 • i

  Blich an Novi Sad, Litographie 19. Jahrhundert

  Мађари 8

 • i

  Die Katholische Kirche

  Мађари 9

Масовније досељавање Мађара католика у град бележи се од 1740. године, из бачког Потисја, од Кањиже до Бачког Градишта, о којем сведоче црквене књиге које се воде од 1702. године.

У Новом Саду, Мађари представљају средње и сиромашније слојеве грађана.

Са стварањем двојне монархије, од 1867. године положај Мађара у Новом Саду, постепено се променио. Јачањем функција угарске државе и мађарске администрације, започео је раст броја мађарског становништва, па и организовање друштвеног и културног живота Мађара у Новом Саду, које никад неће достићи ниво и значај новосадских српских листова и институција, с обзиром да је центар мађарског политичког, економског и културног живота била Пешта.