slide

Припадници мађарских буржоаских казина

Credits

Dr. Agnes Ozer,
Doktor istorijskih nauka, muzejski savetnik,
Muzej u Novom Sadu, http://www.museumns.rs/

МАЂАРИ У НОВОМ САДУ

На територији данашњег Новог Сада у средњем веку постојало је више насеља сеоског типа, која су настањивали Мађари. О постојању средњовековних насеља Vásáros Várad  (Вашарошварада),Ó- Péterváradja (Стари Петроварадин), Zajol, Motrtályos  (касније Мртваљош), Baksafalva (каснији Бакшић), Bivalyos (Биваљош), Keménd  (каснији Камендин) и Szent Márton (Сент Мартон) сведоче и порески спискови, као и данас ретка археолошка ископавања на ужој територији града.

Наведена насеља су, 1526. године, након Битке код Мохача, пропашћу средњовековне Угарске државе, привремено опустела. Да би се за време турске владавине у њих населили Срби, који су пристизали повлачећи се испред турског зулума, стварали су и своја нова насеља, као што су Ривица и Ченеј.