BBNS logo

Нови Сад отворен град - Јевреји

Миграција јевреја

 • i

  Пијаца у Новом Саду на почетку 19. века.

  Јевреји 15

 • i

  Нови Сад и Петроварадинска тврђава тридесетих година 19. века.

  Јевреји 16

 • i

  Први пароброд пловио је поред Новог Сада 1860. године

  Јевреји 17

Јеврејско становништво Новог Сада зависило је од миграционих токова у овом делу Мађарске. Године 1848. године у граду је било 1320 Јевреја, 1891. године 1507, 1912. године 2326, 1930. године 4185, а 1941. године 4300. Нагло смањење броја Јеврејског становништва бележи се током Другог светског рата.