BBNS logo

Нови Сад отворен град - Јевреји

Положај јевреја

 • i

  Новосадски јевреји на принудном раду

  Јевреји 7

 • i

  Јеврејско венчање

  Јевреји 8

 • i

  Фудбалски клуб "Јуда Макаби"

  Јевреји 9

 • i

  др Марфо Офнер

  Јевреји 10

Положај Јевреја регулисан је разним прописима, па тако и прописима који су их ограничавали и у избору занимања, све до 1867. године. Они су се бавили само оним пословима који су им прописи дозвољавали или којима други грађани нису хтели да се баве. Јевреји су најчешће ситни трговци (трандлери), сапунџије, трговци кожом, обућари и кројачи или кочијаши. За веће трговање морали су затражити посебне дозволе. Али били су и фелчери (ранари), књиговезци и продавци књига. Струке које су захтевале школовање распрострањене су након 1868. године, када им је допуштено школовање на разним факултетима. Након чега се повећао број адвоката, лекара и инжењера или власника добро стојећих фабрика.