BBNS logo

Нови Сад отворен град - Јермени

Допринос јермена економском успону Новог Сада

  • i

    Карта Петроварадинског Шанца коју је 1745. израдио А. Калтшмит
    (Музеј Војводине)

    Јермени 3

Међу новопридошлим становницима Јермени су се истицали својим материјалним стаутсом. Већином су били трговци и занатлије, чија је делатност допринела да Нови Сад у другој половини 18. и првој половини 19. века постане снажан трговачко-занатски центар јужне Угарске. Било је и оних који су отварали кафане и пекаре, куповали земљу и бавили се уносним занимањима као што је јувелирство. Истовремено, веома често су себи и својим потомцима обезбеђивали положаје у градској администрацији, па су од половине 18. века многи Јермени били градски сенатори, благајници, тумачи, полицијски и поштански службеници.