slide

Јохан Самуел Поликарп у Дунавском парку, 1960.
(Фото: Боривој Миросављевић)

Credits

Љиљана Лазић,
историчар уметности – Музејски саветник,
Музеј града Новог Сада http://www.museumns.rs/

 Јермени

Једна од бројних националних заједница у Новом Саду у 18. и 19. веку била је и јерменска. Историја новосадске колоније Јермена почиње тамо где се завршава поглавље о животу ове заједнице у Београду. Тачан број Јермена, који су 1739. године избегли пред Турцима и одлучили да остану у Петроварадину и Петроварадинском Шанцу, остао је до данас недовољно прецизно одређен. Сматра се да их је дошло неколико десетина, а свој демографски врхунац су достигли почеткм 19. века. Од тада се заједница Јермена полако, али сигурно смањивала, да би после 1900. године она потпуно нестала.