slide

Портрет Марије Вучетић

Credits

Музеј града Новог Сада. http://www.museumns.rs/; Аутор: Љиљана Лазић

Музеј града Новог Сада у оквиру Одељења за културну историју поседује збирку текстила у којој се, између осталог, чувају бројни одевни предмети из прошлих времена. Ова колекција је сакупљена у претходних 60 година, а формирана је захваљујући поклонима и откупима од грађана Новог Сада. Период који обухвата последње деценије 19. и прве деценије 20. века у збирци је заступљен релативно великим бројем комада женског костима са подручја града. То су, у највећем броју, свечане хаљине, блузе и сукње, разне врсте шалова, рубље, рукавице, шешири, ципеле и све оно што данас називамо модним додацима. Ова оригинална одећа данас може да пружи драгоцене податке о модним утицајима и пореклу предмета, одевним навикама, локалним кројачким радионицама, начину израде, квалитету тканина, економским могућностима појединаца који су је куповали, као и средине у којој је настала.